Selasa 7hb Ogos 2018 di SMK SG Choh telah diadakan bengkel teknikal ict pemasangan i-Kiosk
tujuan bengkel ini adalah untuk memperluaskan pengwujudan i-Kiosk di sekolah – sekolah zon PKG SG Choh