26.10.2017 – Satu bengkel pembinaan modul pembelajaran abad ke 21 telah dijalankan di PKG Sungai Choh. Seramai 9 orang peserta terlibat dalam bengkel tersebut yang terdiri daripada Guru Perpustakaan Media (GPM)  ketua PKG , pegawai teknologi maklumat. Bengkel yang melibatkan Guru Perpustakaan Media (GPM) telah berjaya dilaksanakan. Dengan tempoh selama 1 hari, Semua modul dan model kelas abad ke 21 dapat disediakan dan disiapkan mengikut prosedur dan model tersebut juga sedang dipamerkan di PKG Sungai Choh. Semoga guru dapat mendjadikan contoh dalam penyediaan model dan modul pembelajaran abad ke 21